…στο εξειδικευμένο εκπαιδευτήριο τουριστικής εκπαίδευσης