…για ένα σίγουρο μέλλον, με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση