Όραμα και αποστολή

Στον συνεχώς βαλλόμενο χώρο της οικονομίας της χώρας μας και με τον κλάδο της Τουριστικής Βιομηχανίας να αποτελεί την ελπίδα για ανάκαμψη, η Hotelier education στοχεύει στην δημιουργία τουριστικών στελεχών μέσα από την άρτια εκπαίδευση.

Η Hotelier education είναι Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 που δραστηριοποιείται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Νομό Χανίων.
Το νησί της Κρήτης που παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη στον τουρισμό τα τελευταία χρόνια, αποτελεί και εξαιρετικό περιβάλλον για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

«Το όραμα της Hotelier education» Nα συνεχίσει να συμβάλλει στην Τουριστική βιομηχανία εκπαιδεύοντας μέσα από ένα ισορροπημένο πρόγραμμα σπουδών, τα αυριανά τουριστικά στελέχη.
Σε μία χώρα που έχει παράδοση στην φιλοξενία, στοχεύουμε στην αφύπνιση της εθελοντικής συνείδησης και ευγενούς άμιλλας των σπουδαστών και ενισχύουμε την επαγγελματική τους αντίληψη
«Η αποστολή της Hotelier education» Nα επενδύσει στους σπουδαστές και να τους αντιμετωπίσει ως μονάδα με εξατομικευμένες ανάγκες, απαντώντας στις ανάγκες αυτές μέσα από ένα προσαρμοσμένο και δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης