Τι χρειάζεται για την διαμονη μου;

Λίστα εφοδίων για τη διαμονή στo Campus

Για την διαμονή στο Campus της Hotelier education, οι σπουδαστές χρειάζονται ενδεικτικά:

  • Ιματισμό
  • Ρουχισμό
  • Είδη ατομικής υγιεινής
  • Προσωπικά είδη
  • Γραφική ύλη
  • Είδη Καθαρισμού