Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο ταχύρυθμο τμήμα Μαγειρικής Τέχνης για Εμπειρικούς Μάγειρες είναι αναπροσαρμοσμένο και διαμορφωμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που έχουν ήδη μια επαγγελματική εμπειρία .

Μαθήματα που διδάσκονται:

  • Μαγειρική Τέχνη
  • Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής
  • Υγιεινή Χώρου & Ατομική Υγιεινή
  • Κοστολόγιο
  • Σύνθεση Μενού
  • Στοιχεία Αποθήκης
  • Εστιατορική Τέχνη