Πρόγραμμά Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του ταχύρυθμου τμήματος  Ζαχαροπλαστικής  Τέχνης, είναι δομημένο και προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιταγές του κλάδου, ώστε να λαμβάνονται όλες οι τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις.

 

 Μαθήματα που διδάσκονται:

 •  Εισαγωγή στη Ζαχαροπλαστική
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
 •  Ποιοτικός έλεγχος υλών και προϊόντων Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
 •  Κινήσεις και τεχνικές στην Ζαχαροπλαστική Τέχνη
 • Η Διατροφή στη Ζαχαροπλαστική
 • Κοστολόγηση
 • Σύνθεση Εδεσματολόγιου
 • Θεωρία Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
 • Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
 • Διακοσμητική Ζαχαροπλαστική
 • Θεωρία Αρτοποιίας
 • Εργαστήριο Αρτοποιίας