Προφίλ

Η Hotelier education συνεχίζει να εξελίσσεται συνδυάζοντας την καινοτομία , τη δημιουργικότητα και την παράδοση μέσω του προγράμματος σπουδών της ειδικότητας της Μαγειρικής Τέχνης, κρατώντας υψηλό επίπεδο στη διδασκαλία της.

Πρόκειται για ένα βασικό διετές πρόγραμμα δομημένο με όλες τις σύγχρονες τάσεις του μαγικού κόσμου της γαστρονομίας στηριζόμενο στη βιωματική εκπαίδευση των σπουδαστών μέσα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Η εκπαιδευτική ομάδα της Hotelier education με ειδική μεθοδολογία του συνδυασμού πρακτικής και θεωρητικής διδασκαλίας, παρέχει στους σπουδαστές μας ένα υψηλό επίπεδο γνώσης και εμπειρίας του μαγικού κόσμου της γαστρονομίας.

Οι απόφοιτοι μας , ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα σπουδών της Hotelier education , έχουν αποκτήσει όλες τις γνώσεις ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του επαγγέλματος μέσα σε οποιαδήποτε Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική επιχείρηση.

Παράλληλα προκειμένου να πιστοποιήσουν το γνωστικό τους αντικείμενο έχουν την δυνατότητα να δώσουν τις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του Certified Commis Chef (CCCh) από την ACTA , τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το πιστοποιητικό CCCh συνυπογράφεται από την ACTA και την Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλάδος.