Προφίλ

Το πρόγραμμα της Διοίκησης Ξενοδοχείου – Εστιατορίου συνδυάζει πρακτικά στοιχεία των τμημάτων ενός Ξενοδοχείου με βασικές δεξιότητες διαχείρισης, δίνοντας στους σπουδαστές μια βαθιά κατανόηση όλων των πτυχών του κλάδου της φιλοξενίας και τους παρέχει το καλύτερο δυνατό θεμέλιο για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση στην εκπαίδευση. Μέσα σε μια συλλογική ατμόσφαιρα, οι σπουδαστές αποκτούν μια ιδιαίτερη επαφή με τη τουριστική βιομηχανία και αναπτύσσουν την ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά στο επαγγελματικό περιβάλλον που απαιτεί η ξενοδοχειακή φιλοξενία.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας της Διοίκησης Ξενοδοχείου, μπορούν να απασχοληθούν σε υπεύθυνες θέσεις στα τμήματα οποιασδήποτε Επισιτιστικής και Ξενοδοχειακής Μονάδας.