Προφίλ

Η Ζαχαροπλαστική Τέχνη αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και δημοφιλείς κλάδους στο χώρο της εστίασης.

Με την απελευθέρωση του επαγγέλματος πριν από περίπου δέκα χρόνια η Ζαχαροπλαστική έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη, με αποτέλεσμα η ζήτηση καταρτισμένου προσωπικού στην αγορά εργασίας  να αυξάνεται συνεχώς.

Έτσι η Hotelier Education προσθέτει ένα ακόμα τμήμα ταχύρρυθμων μαθημάτων, διάρκειας ενός έτους για την Ζαχαροπλαστική Τέχνη.