Προυποθέσεις Παρακολούθησης

Δεκτοί για να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών της Hotelier Εducation γίνονται απόφοιτοι Λυκείου ΓΕΛ ΤΕΛ  και ΕΠΑΛ.