Παρακολούθηση

Ο σπουδαστής έχει την δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ τριών πακέτων παρακολούθησης κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης του. Το πακέτο της απλής παρακολούθησης είναι ένα από αυτά.

Κάποιος σπουδαστής που επιλέγει στην ειδικότητα του το πακέτο της παρακολούθησης, έχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί και να παρακολουθεί και τις δυο ζώνες του ωρολογίου προγράμματος. Το πακέτο της παρακολούθησης προτείνεται στους σπουδαστές που διαμένουν κοντά στο Campus της Hotelier education και που επιθυμούν να φύγουν μετά το τέλος των πρωινών μαθημάτων, και να επιστρέφουν με την έναρξη της απογευματινής ζώνης μαθημάτων.

Η επιλογή του πακέτου παρακολούθησης απευθύνεται και στους σπουδαστές που θέλουν να συνδυάσουν οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, παράλληλα με τις σπουδές τους.

Στο συγκεκριμένο πακέτο, παρέχονται αρκετές δωρεάν παροχές, ενώ ταυτόχρονα η αποπληρωμή των διδάκτρων γίνεται με ευέλικτους διακανονισμούς.