Μέθοδοι εκπαίδευσης

Στη Hotelier education, η εκπαίδευση γίνεται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με  καινοτόμο εξοπλισμό και εκπαιδευτικά μέσα, έχοντας πάντα σαν στόχο την άρτια και ουσιώδη κατάρτιση των σπουδαστών.

Η φιλοσοφία μας, είναι η εκπαίδευση να πραγματοποιείται μέσα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, καθώς και να  ενισχύεται το πνεύμα της συλλογικότητας και της συνεργασίας των σπουδαστών.

Οι 10 συνολικά μήνες αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε μεγάλες Ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, οι πολύπλευρες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επισκέψεις που πραγματοποιούνται, καθώς και οι συμμετοχές σε διαγωνισμούς, με διακρίσεις, δίνουν την ευκαιρία στους σπουδαστές της Hotelier education να ενταχθούν στην πραγματικότητα της Τουριστικής Βιομηχανίας.

Για το λόγο αυτό οι σπουδαστές μας εκπαιδεύονται μέσα σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.
Στο μελλοντικό χώρο εργασίας τους , μαθαίνουν να προσαρμόζονται, να ελίσσονται, να δουλεύουν μεθοδικά και συλλογικά όπως απαιτεί το επάγγελμά τους.

Με στόχο αυτό, η Hotelier education αναβαθμίζει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της , ενημερώνεται για οποιαδήποτε νέα τάση στο χώρο του Τουρισμού , ανανεώνει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα και προσθέτει βιωματικές δραστηριότητες για τους σπουδαστές προκειμένου να τους δώσει νέα εφόδια για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άρτια εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη του Τουρισμού, με υψηλό επαγγελματικό υπόβαθρο, βασιζόμενοι σε ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εγγυάται την σωστή εκπαίδευση των σπουδαστών.