Επαγγελματικές προοπτικές

Η ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας στη χώρα μας ακόμα και σε καιρούς οικονομικής ύφεσης, επιτρέπει την άμεση απορρόφηση των αποφοίτων της Μαγειρικής Τέχνης από την αγορά εργασίας.

Η ζήτηση από τους χώρους μαζικής εστίασης , είναι πολύ μεγάλη και έτσι το επάγγελμα του Chef συγκαταλέγεται στα πιο περιζήτητα και καλά αμειβόμενα επαγγέλματα ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν μεγάλες προοπτικές εξέλιξης.

Οι απόφοιτοι του τμήματος της Μαγειρικής Τέχνης μπορούν να απασχοληθούν στα τμήματα κουζίνας σε οποιαδήποτε Ξενοδοχειακή και επισιτιστική επιχείρηση.

Η Μαγειρική είναι δημιουργία και προσφέρει πολλές συγκινήσεις και τρόπους έκφρασης σε όποιον την ακολουθήσει