Επαγγελματικές προοπτικές

Καθώς ο τουρισμός γνωρίζει άνθιση ακόμα και στις μέρες μας και δημιουργούνται ολοένα και περισσότερες υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες, ιδιαίτερα στο νησί της Κρήτης, δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας σε όλα τα τμήματα ενός ξενοδοχείου. Παράλληλα υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ανέλιξης στα τμήματα αυτά.

Οι απόφοιτοι του τμήματος της Διοίκησης Ξενοδοχείου με τις γνώσεις που λαμβάνουν από την διετή τους φοίτηση, έχουν αναπτύξει τέτοιες ικανότητες και έχουν αποκτήσει τέτοιες γνώσεις ώστε να μπορούν να απασχοληθούν ως Προϊστάμενοι στα τμήματα Front Office, F&B, Room Division, Housekeeping, Bar, Restaurant, αλλά και να εργασθούν ως Receptionist, Waiter, Bartender.