Δωρεάν Παροχές

H Hotelier education προσφέρει στους σπουδαστές του ταχύρυθμου τμήματος Μαγειρικής Τέχνης για Εμπειρικούς Μάγειρες τις παρακάτω Δωρεάν παροχές:

  • Δωρεάν εξέταστρα πιστοποίησης ACTA
  • Βιβλία
  • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Χρήση υλικών των εργαστηριακών μαθημάτων
  • Προετοιμασία για συνέντευξη
  • Υποστήριξη σύνταξης Βιογραφικού
  • Δωρεάν χρήση internet στις εγκαταστάσεις της Hotelier education
  • Δωρεάν χρήση Η/Υ για την εκπόνηση των εργασιών