Δωρεάν παροχές

H Hotelier education προσφέρει στους σπουδαστές του τμήματος της Διοίκησης Ξενοδοχείου τις παρακάτω Δωρεάν παροχές

  • Δωρεάν παροχή της διεθνούς φοιτητικής κάρτας ISIC
  • Βιβλία
  • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Προετοιμασία για συνέντευξης
  • Υποστήριξη σύνταξης Βιογραφικού
  • Δωρεάν χρήση internet στις εγκαταστάσεις της Hotelier education
  • Δωρεάν χρήση Η/Υ για την εκπόνηση των εργασιών
  • Δωρεάν χρήση υλικών των εργαστηριακών μαθημάτων