Διαμονή, Σίτιση και Παρακολούθηση

 

Ένα ακόμα πακέτο μεταξύ των τριών πακέτων παρακολούθησης είναι και το πακέτο της διαμονής.

Κάποιος σπουδαστής που επιλέγει στην ειδικότητα του το πακέτο Διαμονής, έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύεται, να σιτίζεται ανάμεσα στις δυο ζώνες του ωρολογίου προγράμματος, αλλά και να διαμένει στα πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια του Campus.

Είναι ένα ευέλικτο και πολύ προσιτό πακέτο  για τους σπουδαστές που ο τόπος διαμονής τους είναι μακριά από το Campus ή από αυτούς που θέλουν να ζήσουν μια υπέροχη και ασφαλή φοιτητική ζωή.

Όπως σε όλα τα πακέτα έτσι και στο συγκεκριμένο πακέτο, παρέχονται αρκετές δωρεάν παροχές, ενώ ταυτόχρονα η αποπληρωμή των διδάκτρων γίνεται με ευέλικτους διακανονισμούς